Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vi Văn Tỉnh ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 30/03/2008
Hoàn cảnh: Mẹ mất, Bố một mình nuôi 02 đứa con nhỏ, đất đai canh tác không có chủ yếu là bán củi sinh sống.
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CB0028-1
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Zlobjef - Thành viên

If you’re interested in winning millions, then I’m here to help! At [url=skyliteboom.com]Casino[/url] you can play over 450 world-class games and I’m giving you an exclusive Welcome Bonus to get you stuck into winning. Use it today to increase your chances of hitting our jackpots. All you have to do is [url=skyliteboom.com]sign up today[/url] and watch the rewards come rolling in. skyliteboom.com [url=skyliteboom.com]Prepare to hit the big time[/url] [url=skyliteboom.com]Hacer giros para ganar millones[/url] [url=skyliteboom.com]Holen Sie sich spinnen, um Millionen zu gewinnen[/url] [IMG]http://i63.tinypic.com/ofdmds.jpg[/IMG]

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 13-01-2018, 2:50 pm)